Leksikon radija i televizije

Natrag

reportaža

novinarska vrsta koja prepričava prostorno i vremenski ograničenu priču. Ima osobnu notu i daje pogled iznutra na neki događaj, odnosno za razliku od vijesti ili izvještaja može sadržavati dojmove novinara koje je stekao na mjestu događaja, ali bez vrjednovanja i komentara. Kao i izvještaj, također se može temeljiti na nekoj vijesti ili događaju, ali je slobodnije strukturirana. Važni su postupci i izjave glavnih sudionika priloga, gradi se na skladnom odnosu između pokretnih slika, ambijentalnoga zvuka i govorne riječi. Iste osobine ima i radijska reportaža. Ona je dokumentaristička vrsta, pa je uvriježen i pojam dokumentarna reportaža. U pisanom mediju reportaža kao žanr smještena je između novinarstva i književnosti, a u TV novinarstvu između TV izvještaja i dokumentarnoga filma.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona