Leksikon radija i televizije

Natrag

reklama

(lat. clamare – vikati, reclamare – odjekivati), promidžbena poruka, plansko populariziranje, predstavljanje proizvoda i usluga preko medija radi privlačenja pozornosti kupaca. Prvi se put spominje u Francuskoj u 14. st., pravi oblik stiče tržišnom ekspanzijom početkom 20. st., a u osnovnim ga je značajkama zadržala do danas. U radijskim i TV programima emitira se u reklamnim blokovima prije ili poslije emisije, tzv. blok B (engl. before – prije) i blok A (engl. after – poslije). Duljina je određena zakonom. Na HRT-u trajanje promidžbenih poruka u radijskim programima ne smije biti dulja od devet minuta u jednom satu, u općim TV programima također, ali od 18 do 22 sata ne dulje od četiri minute u satu. HRT ne smije emitirati promidžbene poruke na specijaliziranim TV programskim kanalima, niti emitirati promidžbene poruke na općim TV programskim kanalima odvojeno po regijama. Zakon određuje i programske sadržaje koji se mogu prekidati, kad i koliko puta, uz određene posebnosti za komercijalne, odnosno javne RTV programe (reklamni prekid). Strogo oblikovana kratka poruka koja promovira proizvod ili usluge, odnosno učvršćuje postojeće predstave o njima u trajanju do 30 sekundi jest reklamni spot.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona