Leksikon radija i televizije

Natrag

referentni krominantni nositelj

(engl. burst), signal za sinkronu demodulaciju u PAL i NTSC prijamniku. Prenosi se u videosignalu u horizontalnom potisnom impulsu, iza horizontalnoga sinkronizacijskog impulsa i u dijelu vertikalnoga potisnog impulsa. U PAL sustavu faza mu se mijenja u sukcesivnim linijama, 135°, odnosno 225°.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona