Leksikon radija i televizije

Natrag

reemitiranje

istodobno emitiranje programa neke radiodifuzijske organizacije na drugoj organizaciji za radiodifuziju ili prijenos u sustavu kabelske televizije i sl. Često je korišteno u povijesti RTZ-a/HRT-a; austrijski i talijanski TV program reemitirao se na RTZ-u od početaka 1956. Od 1966. se u programu TVZ2 povremeno reemitirao RAI2, a HTV3 u svojim je početcima 1990. reemitirala satelitske kanale Screensport i RTLPlus. Za Domovinskoga rata HTV1 se reemitirao na frekvencijama HTV3. Do prelaska na 24-satno emitiranje vlastitoga programa regionalne su radijske postaje u sustavu HR-a u noćnim terminima reemitirale programe HR1 i HR2.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona