Leksikon radija i televizije

Natrag

redatelj (režiser)

osoba koja režira film ili postavlja na scenu kakvo drugo umjetničko djelo. Budući da je najodgovorniji za konačan sadržaj i formu filmskoga djela, uobičajeno se drži i njegovim autorom. Poslovi redatelja često obuhvaćaju i suradnju na izradbi scenarija, a obvezno planiranje snimanja (uglavnom s pomoću knjige snimanja), upravljanje nastupom glumaca, radom scenografa, kostimografa i snimatelja (daje tumačenja knjige snimanja, odobrava skice i prijedloge dekora, mjesta snimanja, tj. lokacije, kostima, maski i dr.), upravlja montažnom obradbom, sudjeluje u izradbi proizvodnih elaborata, financijskoga i operativnoga plana realizacije, bira suradnike i voditelje. Raspon poslova TV redatelja širi je od filmskoga ili kazališnoga jer režira igrane, dokumentarne, zabavne, sportske i informativne emisije te sve vrste TV prijenosa. Bez obzira na medij redateljski posao zahtijeva isti kreativni napor, pa TV redatelj estetski i umjetnički oblikuje djela, postavlja ih, režira i nadzire. Daje suradnicima upute o radu, bira lokacije snimanja te ostale parametre bitne u konačnom projektu. Sudjeluje u izradbi sinopsisa, scenarija i knjige snimanja te postavlja format. Daje zahtjeve kod izradbe scenografije, potrebnih tehničkih kapaciteta, postave rasvjete, grafičkih rješenja i ostalih parametara bitnih za ukupni AV izričaj i umjetničku kvalitetu projekta. Poznatiji redatelji na TVZ-u/HTV-u bili su, među ostalim, Dubravko Pitzko, Boro Slanina, Vlado Fulgosi, Jovica Šego, Nino Lovčević, Srđan Segarić, Darko Halapija, Kruno Tomašević, Marijan Hodak, Dražen Piškorić, Frano Mozetić, Marija Jović, Đorđe Janjatović, Stipe Kolak, Relja Tarana, Nikola Car, Nada Danojević, Suad Sadović.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona