Leksikon radija i televizije

Natrag

redakcija

mjesto gdje se prikupljaju, stvaraju, oblikuju, proizvode i uređuju informativni i drugi medijski sadržaji. Organizacija redakcije strogo je određena, s jasnim rasporedom poslova i zadataka. Hijerarhijski je strukturirana i u svakom se trenutku zna tko je za što odgovoran i tko donosi odluke. Loša organizacija redakcije utječe i na efikasnost pokrivanja događaja, a mogu se potkrasti i pogreške. Postoje dva osnovna organizacijska modela: klasični sustav (germanski model) prema specijalnostima, tj. rubrikama (unutarnja ili vanjska politika, gospodarstvo, kultura itd.) ili sustav deska (anglosaksonski model), u kojem postoji središnje mjesto prikupljanja informacija. U većim medijskim kućama moguća je kombinacija sustava, u kojem je središnji desk mjesto planiranja i prikupljanja vijesti i informacija, a specijalizirane redakcije nude teme, novinare koji pokrivaju određeno područje i proizvode sadržaje iz svojega područja. Odnos deska i redakcija dvosmjeran je, a koordinacija se odvija na sastanku urednika deska i urednika emisija ili urednika sadržaja na tzv. uredničkom kolegiju i tijekom dana na više kraćih operativnih sastanaka. Digitalizacija proizvodnje sadržaja omogućila je stvaranje integriranih redakcija, u kojima zajednički rade novinari različitih medija (radio, TV, web). Redakcija može imati i dopisnike. Umjesto pojma redakcija koristi se i manje uvriježen termin uredništvo.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona