Leksikon radija i televizije

Natrag

razlučivost

(rezolucija) mjera za razaznavanje sitnih pojedinosti slike; izražava kvalitetu prikaza slike. Određuje se brojem → elemenata slike u retku i stupcu (npr. 640×480). Veći broj elemenata slike znači veću razlučivost detalja slike, pa je slika oštrija. Videografički adapter (VGA) na bazi računala ima razlučivost do 640×480 elemenata slike, odnosno oko 300 000 elemenata slike. Supervideo grafički adapter (SVGA) na bazi računala ima razlučivost do 1024×768, odnosno gotovo 800 000 elemenata slike. Televizijska slika standardne kvalitete (→ SDTV) ima razlučivost 720×576, a ona visoke kvalitete (→ HDTV) rabi znatno veći broj elemenata slike i ima maksimalnu razlučivost 1920×1080, što omogućuje slike s puno više detalja. Kod TV slike ultravisoke kvalitete (→ UHDTV) razlučivost ide od 3840×2160 za 4 k UHDTV, preko 7680×4320 za 8 k FUHDTV do 15,360×8640 za 16 k QUHDTV.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona