Leksikon radija i televizije

Natrag

razina zvuka (razina signala)

logaritamska relativna mjera za izmjenične fizikalne veličine (npr. zvučni tlak ili audiosignal) izražena u decibelima s obzirom na neku normom definiranu osnovnu veličinu iste vrste. Tako se npr. ljudski razgovor obično odvija na razini od 65 dB, pri čemu je za osnovni zvučni tlak normiran prag čujnosti, odnosno zvučni tlak od 20 mikropaskala (2×10-5 Pa).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona