Leksikon radija i televizije

Natrag

raspršenje

(disperzija) istodobni nastanak refrakcije, ogiba i refleksije pri → rasprostiranju elektromagnetskoga vala, tako da ih nije moguće razdvojiti. Troposfersko raspršenje nastaje u prostiranju kroz nehomogenu i diskontinuiranu troposferu, a raspršenje u kiši uzrokovano je hidrometeorima, najčešće kišom i snijegom, i ima bitan utjecaj na visoke frekvencije, od nekoliko GHz naviše, koje se koriste za mikrovalne i satelitske veze.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona