Leksikon radija i televizije

Natrag

RAI

(akr. od tal. Radiotelevisione Italiana – Talijanska radiotelevizija), talijanska javna radiotelevizija, ustrojena kao dioničko društvo u državnom vlasništvu sa sjedištem u Rimu. Ministarstvo gospodarstva i financija ima 99,56% dionica, a SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) 0,4%. Emitiranje TV programa počelo je 1954. Prethodnica RAI-ja bila je privatna radijska tvrtka URI (Unione Radiofonica Italiana), osnovana 1924. Nacionalizirana je 1927. i do 1944. djelovala pod imenom EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche). Nakon pada fašističkoga režima tvrtka je 1944. preimenovana u RAI (Radio Audizioni Italiane), a od 1954. nosi sadašnje ime. RAI je bio jedina europska javna televizija koje je urednički nadzor kanala bio izravno dodijeljen političkim strankama, i to RAI 1 demokršćanima, RAI 2 socijalistima i RAI 3 komunistima, sustavom tzv. lotizacije koji je funkcionirao 1975–90. Preko odašiljača, satelita i interneta emitira 11 radijskih i 14 TV kanala, a ima 18 internetskih portala. Prelazak na digitalno odašiljačko emitiranje počeo je 2004. S Mediasetom i Telecom Italia Media osnovao je 2009. tvrtku TV Srl. koja platformom Sat TV satelitski nekodirano emitira RAI-jeve kanale. Usprkos snažnoj konkurenciji, RAI 1 ostao je najgledaniji talijanski TV kanal (19,2% tržišta 2014). Financira se prihodima od pretplate (68%), oglašavanja (25%) i prodajom programa i usluga (7%). Ukupni godišnji prihod iznosi oko 2,5, milijarde eura. Ima 10 700 zaposlenih, a od toga 1600 novinara (2015).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona