Leksikon radija i televizije

Natrag

radiorelej

radiokomunikacijski sustav među određenim čvrstim točkama na području frekvencija iznad 30 MHz koji koristi troposfersku propagaciju i obično uključuje jednu ili više međupostaja. Koristi se npr. za prijenos audio i videosignala.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona