Leksikon radija i televizije

Natrag

radiodrama

radijska vrsta. Najsloženiji umjetnički izraz medija, koji medijske granice nadoknađuje posebnostima razvoja tehnike (mikrofoni, magnetofoni, vrsnoća snimke) te stvara radijski supstrat zbilje koji se bitno razlikuje od kazališta ili filma određenjem prostora radiodrame kao jedinstvenoga prostora koji se odlikuje “neprostornošću”, jednodimenzionalnošću (u skladu s tvrdnjom K. Hagemana kako je kazalište trodimenzionalno, film dvodimenzionalan, a samo je radiodrama jednodimenzionalna). Radijska praksa pokazala je raznovrsnost i nesvodivost opće definicije radiodrame, koja se mijenjala i načinima pristupa zbilji (→ dokumentarna drama) i “estetikom mikrofona”, koja podrazumijeva njegovo fiksirano mjesto ili pomično središte koje “upija” zvukovne cjeline okoline. Različiti pristupi i tumačenja nisu zaustavili širenje radiodramskih inovacija i žanrovsku potvrdu njezine posebnosti unutar umjetničkih praksi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona