Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Varaždin

radijska postaja s koncesijom za područje Varaždinske županije. Emitirati je počeo 1945. U većinskom je vlasništvu tvrtke Termoplin, a manje udjele imaju Varaždinska županija i nekoliko fizičkih osoba. Program se emitira 24 sata, a sastoji se od 37 informativno-dokumentarnih i zabavnih emisija tjedno te 17 informativnih emisija dnevno, uglavnom u vlastitoj produkciji. Povremeno emitira i dramski program te sadržaje od posebnoga interesa. Glavna urednica D. Sakač.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona