Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Television Digital News Association

(akr. RTDNA – Digitalna radiotelevizijska informativna udruga; prije RTNDA – Radio-Television News Directors Association), profesionalna i filantropska udruga RTV novinara, osnovana 1946. u SAD-u. Ima oko 3000 članova i poznata je po stipendiranju studenata elektroničkih i digitalnih medija. Prihvatila je u Minneapolisu 2000. kodeks ponašanja svojih članova sa šest glavnih načela: povjerenje javnosti, istina, poštenje, neporočnost, neovisnost i odgovornost.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona