Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Sova

dnevna studentska emisija Radio Rijeke u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. Pokrenuta 2010. dogovorom urednika Radio Rijeke V. Rončevića i rektora Sveučilišta P. Lučina, a na ideju A. Čemeljića, koji je i urednik projekta. Mentorica na projektu do 2014. bila je A. Galić Pruša. Emitira se svakog dana od 22,30 do 1 sat; studenti ga samostalno uređuju i vode te biraju glazbu. Jedinstveni projekt suradnje javnog medija i sveučilišta u ovom dijelu Europe, unutar kojega mladi prikupljaju medijsko iskustvo, a radijska postaja odgaja buduće novinare, voditelje i urednike.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona