Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Quirinus

privatna radijska postaja s koncesijom za područje Sisačko-moslavačke županije; emitira od 1995. Vlasnici Ž. Vrbanus, L. Kopljar, M. Merzel, D. Pleša i D. Pavak. Glavna urednica K. Valenta. Ključne emisije programa u informativnom dijelu jesu Vijesti i Pregled dana, Centrifuga (u komunikaciji sa slušateljima pomaže u rješavanju dnevnih problema) i Bakina škrinjica (o tradiciji i baštini, ugostila više od stotinu kulturno-umjetničkih društava i brojne stručnjake). Tu su još emisije Leksikon (o znanosti), Vrtuljak izvrsnosti (o uspješnim mladim ljudima), Impuls (o nacionalnim manjinama), Ispod istog neba (o invalidnim osobama). O aktivnostima županijske uprave emitira se emisija Srijedište, a za lokalne gradske Petrinjska razglednica, Novljanski putokazi i Kutinski razgovori. Posebnost je emisija Vic, koju, u dramatiziranom obliku, svakoga punog sata emitira posebna programska ekipa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona