Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Koprivnica

radijska postaja sa županijskom koncesijom za područje Koprivničko-križevačke županije. Emitirati je počeo 1945. na kratkom valu, inicijativom lokalnih radioamatera. Program je emitiran do 1948, a nakon nekoliko pokušaja ponovo je pokrenut 1967, kad je općinska vlast utemeljila radiopostaju i u njezin rad uključila novinare tjednika Glas Podravine. Svoj dobar rad redakcija je potvrdila 1982. nagradom za najuspješniju lokalnu radiopostaju u Hrvatskoj. Sa srednjeg vala na UKV područje prelazi 1990. i dobiva županijsku koncesiju, postavši d. o. o. Uz prenošenje informativnih emisija nacionalnog radija (Dnevne novosti, Dnevnik) emitira i županijsku i gradsku kroniku te brojne tematske i mozaične kontakt-emisije. Glavna urednica A. Brozović, vlasnica Z. Kovač.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona