Leksikon radija i televizije

Natrag

Radio Dubrovnik

radijska postaja u sustavu HRT-a. Djelovati počeo 16. III. 1942, kad je proradio odašiljač (10 W), koji je konstruirao tehničar V. Cvjetković, a na temelju sheme Š. Torbarine. Proba je izvedena sviranjem gramofonskih ploča kako se ne bi odali Talijanima koji su, provodeći talijanizaciju, nešto poslije na Žarkovici instalirali svoj odašiljač, a studio smjestili u pansion Viktoria. Službeni početak emitiranja redovitoga programa Državne krugovalne postaje Dubrovnik bio je 9. IV. 1942, a emitirala je program 5 do 10 sati dnevno, a nedjeljom i duže. Priloge su, među ostalim, radili ravnatelj I. Peko, novinar R. Roter, a spiker je bio M. Škerl. Nakon oslobođenja Dubrovnika 18. X 1944. program je trajao još 10-ak dana, a ponovno redovito emitiranje počelo je 31. I. 1945, nakon postavljanja 800 W odašiljača u gradskoj luci. Prvi direktor bio je A. Salacan, glazbeni urednik V. Berdović, šef tehnike V. Cvjetković, a šef programa V. Milošić. Od početaka je postao središte svih događaja u kulturnom i javnom životu grada. U njegovu krugu nastala je ideja o Dubrovačkim ljetnim igrama, pokrenute su i druge dubrovačke kulturne institucije te lokalna novinska glasila. U prvom desetljeću djelovali su mješoviti zbor, ženski sekstet, komorni orkestar, tamburaški sastav, gudački kvartet, dječji zbor te povremeni komorni sastavi i klape. Prvi TV prilog iz Dubrovnika filmski je snimio M. Šundrica, objavljen 30. V. 1965, a TV dopisništvo utemeljeno je 1974. Za Domovinskoga rata, 1991. i 1992, Dubrovnik i njegova okolica bili su potpuno blokirani, no radio nijednoga trenutka nije prekinuo s radom, čak ni kad je 10. XI. 1991. granatirana njegova zgrada, nego se program emitirao iz podruma Vile Dubravke, popularno nazvane Podmornica. U novi multimedijski → HRT centar Dubrovnik preselio se 2014, a otvoren je 2015. Glavna je urednica A. Tomašić, a od 2018. urednica je N. Miličić Vukosavić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona