Leksikon radija i televizije

Natrag

Puls javnosti

tjedna kontakt emisija, emitirala se na HR-u 1998–2012. Činile su je političke teme, sociološke pojave i reportaže o “malom čovjeku” u sklopu širega društvenog konteksta. Povremeno je u cijelosti bila posvećena jednomu događaju (npr. napadu na New York 2001). Zapažena je bila glazbena podloga koja je pratila temu, često s njom asocijativno povezana, te uloga slušatelja s gotovo suautorskom ulogom u komentiranju svih tema. Prvi urednik i voditelj bio je Ž. Roško, od 2000. urednik je i voditelj M. Zadro.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona