Leksikon radija i televizije

Natrag

Puljiz, Milan

novinar i urednik (1935). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se bavi od 1960. Uređivao list Naftaplina, pa Vjesnik INA-e, od 1970. u Vjesniku. Od 1972. uređivao prilog Vjesnika i putopise Sto dana do Japana. Komentator na RZ-u od 1975. do odlaska u mirovinu 2000. Pratio je unutrašnjopolitičke događaje i rad političkih organizacija. Autor knjiga Pogled na svijet (1983), Ušutkana misao (1986), Što pišem predsjedniku (1998) i Građanin predsjednik (2004).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona