Leksikon radija i televizije

Natrag

protokolarne vijesti

vrsta vijesti koje bilježe površinu državničko-diplomatskih događaja, ne donoseći o njima nikakve bitnije informacije. Odnose se na susrete i posjete državnika i drugih visokih političkih ličnosti, na svečana primanja, razmjenu diplomatskih pisama, rutinske razgovore i dr. Sadržaj pišu diplomatske ili slične službe, uglavnom na temelju samoga protokola. Osim zbog šturosti kategoriji novinarskih vijesti ne pripadaju ni zbog toga što ne odgovaraju na sva bitna pitanja na koja novinarska vijest mora odgovoriti. Bilježeći tek događaj, ne proizvodi ozbiljniji interes javnosti koju zanima sadržaj, a ne samo forma.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona