Leksikon radija i televizije

Natrag

Prošev, Toma

skladatelj, muzikolog i dirigent (1931–1996). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te na Akademiji u Ljubljani; usavršavao se 1963–64. u Parizu (N. Boulanger), doktorirao u Sarajevu 1981. Radio kao profesor u Zagrebu i Skoplju (profesor kompozicije i muzikoloških predmeta i dekan Fakulteta muzičke umjetnosti), bio direktor Univerzitetskog centra za umjetnost na sveučilištu Sv. Kiril i Metodij te opere i baleta u Skoplju, zatim direktor Zagrebačke filharmonije i Muzičke proizvodnje RTZ-a od 1988. do odlaska u mirovinu 1991. Osobiti trud ulagao je u snimanje i izvedbe djela hrvatskih skladatelja s ansamblima RZ-a. Osnovao je i vodio ansamble za suvremenu muziku Musica nova (Zagreb, 1964) i Sveta Sofija (Skoplje, 1968). Autor opsežnoga skladateljskog opusa, u kojem se ističu velika vokalno-instrumentalna ostvarenja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona