Leksikon radija i televizije

Natrag

Programsko vijeće HRT-a

tijelo koje zastupa i štiti interes javnosti nadzorom programa i unaprjeđenjem radijskoga, televizijskoga i internetskoga programa te drugih audiovizualnih i multimedijskih usluga. Ima 11 članova, od kojih Hrvatski sabor bira devet (temeljem javnoga poziva koji provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije), a dva člana biraju novinari i drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju njegova programa na način predviđen Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a. Sastaje se u pravilu jednom u tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Hrvatskomu saboru o radu i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom iz čl. 13 Zakona o HRT-u. Vijeće bira predsjednika, a rad mu je javan; mandat članova traje četiri godine, s tim da se svake dvije godine bira polovica članova. Ista osoba za člana može biti birana najviše dva puta. Vijeće imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a, koji je zadužen za razmatranje pritužbi i prijedloga gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga te o tom podnosi izvješća Vijeću. Predsjednici Vijeća bili su M. Šunjić (1992–96), D. Jelčić (1996–98), Z. Canjuga (1998–2000), I. Škrabalo (2000–01), A. Čović (2001–03), Z. Ljevak (2003–09), Đ. Popijač (2009–10), N. Zgrabljić Rotar (2011–12), N. Obuljen Koržinek (2012–14), B. Kragić (od 2015).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona