Leksikon radija i televizije

Natrag

programske smjernice javnog radija i televizije

autonomni normativni akti javnih servisa kojima se na dulje razdoblje određuju društveni i novinarski ciljevi i načela, programski profil i temeljne vrste produkcije te najvažniji profesionalni i etički postulati. Javni radio i televizija moraju zadovoljiti interese javnosti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, dužni su poštivati nacionalne interese, pridonositi promicanju ljudskih prava i sloboda, toleranciji i razumijevanju, poštivanju različitosti, demokratskih vrijednosti institucija civilnoga društva te unapređenju kulture javnoga dijaloga. Moraju poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka te temeljna prava i slobode drugih, trajno, istinito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama od javnog interesa. Smjernice donosi najviše tijelo ustanove (programsko vijeće). Zakonsko pravo na donošenje programskih smjernica čini bit programske samostalnosti javnih servisa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona