Leksikon radija i televizije

Natrag

profesionalni novinarski standardi izvještavanja

zbirka profesionalnih i etičkih uputa kojima se regulira postupak prikupljanja, obradbe i objavljivanja podataka kako bi se osigurala visoka kvaliteta i vjerodostojnost novinarstva, odnosno medija. Osim profesionalnih zahtjeva pismenosti, jasnoće i preglednosti tim se uputama teži postizanju društvenih ciljeva temeljitoga, objektivnoga i svestranoga informiranja javnosti i stvaranju informativnih pretpostavki za odgovorno političko odlučivanje. U prvom se redu odnose na informativnu funkciju medija koja se mijenja pod utjecajem političkih promjena, promjena u samim medijima i promjena u shvaćanju novinarstva. U političkim konvencijama, novinarskim kodeksima i stručnoj literaturi najčešće se svode na obveze objektivnosti (poštenja), točnosti, istinitosti, nepristranosti i uravnoteženosti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona