Leksikon radija i televizije

Natrag

profesionalna tajna

po Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, podatci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju svećenici, odvjetnici, zdravstveni i socijalni djelatnici te druge službene osobe u obavljanju svojega poziva. U medijima podrazumijeva pravo novinara na čuvanje izvora podataka za objavljenu informaciju koja je od javnog interesa. Zaštita izvora informacija drži se jednom od najvažnijih poluga slobodnoga i neovisnoga novinarstva. U većini demokratskih država pravo novinara na profesionalnu tajnu uređeno je i zaštićeno zakonima. Sve vrste tajni, uključujući profesionalnu tajnu, regulirane su Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (1996, izmjene 2007). U Zakonu o medijima utvrđene su odredbe o zaštiti izvora informacije. Novinar nije dužan pružiti podatke o izvoru objavljene informacije ili one koju namjerava objaviti. O neimenovanu izvoru dužan je obavijestiti glavnog urednika, pa se zaštita izvora informacije odnosi i na nj. Iznimno radi interesa nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti i zaštite zdravlja državno odvjetništvo može tražiti od suda da zatraži podatke o izvoru informacije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona