Leksikon radija i televizije

Natrag

produkcija

proizvodnja sadržaja koji će se emitirati na radiju, televiziji ili webu. Dijeli se na pet faza: ideja (razradba projekta), pretprodukcija (razradba konkretnog plana produkcije), produkcija (snimanje), postprodukcija (montaža, sinkronizacija, finalna obradba) i eksploatacija. Osnovna pretpostavka za pokretanje produkcije jest prihvaćanje troškovnika, dokumenta u kojem su detaljno razrađeni svi produkcijski troškovi, a koji uključuju potrebne kreativne i tehničke resurse. Ukupna potrebna financijska sredstva za produkciju sadržaja proizlaze iz programske sheme, odnosno povezana su s programskim zahtjevima za razvijanjem, odnosno proizvodnjom određenih sadržaja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona