Leksikon radija i televizije

Natrag

procesor zvuka

uređaj za dobivanje željene karakteristike tonskoga signala, odnosno zvuka. Načelo rada temelji mu se na amplitudnoj, frekvencijskoj ili faznoj obradbi tonskoga signala. S obzirom na izvedbu može biti analogni ili digitalni. Zastupljen je u gotovo u svakom tonskom lancu studijskoga snimanja, montaže snimki, emitiranja i razglasa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona