Leksikon radija i televizije

Natrag

privatna televizija

tvrtka koja TV djelatnost obavlja radi dobiti. Kako pritom koristi opće dobro (radiotelevizijske frekvencije) i kako programi utječu na javno mnijenje, poduzetnička se sloboda djelomice ograničuje državnim propisima i podvrgava nadzoru posebnih neovisnih tijela. Ta tijela dodjeljuju i produljuju koncesije te nadziru pravila o medijskoj koncentraciji i poticanju sadržajne raznolikosti, pridržavanje utvrđenih programskih okvira, a ponegdje i pravila reklamiranja. Ona nemaju cenzorske ovlasti, ali mogu uskratiti produženje licence poduzetniku koji zanemaruje na zakonu utemeljene programske obveze. U SAD-u privatna televizija otpočetka čini okosnicu cijeloga TV sustava. U Europi su privatne televizije nastale kao nadogradnja javnih televizija. Prevladavajući tip privatne televizije jest komercijalna televizija, koja se financira naknadama za oglašavanje. Njezin je glavni cilj što privlačnijim emisijama okupiti potencijalne potrošače i prodati programsko vrijeme oglašivačima, pri čem su kulturni i obrazovni učinci programa temeljno nusproizvod. Ona je (udružena s industrijom zabave i profesionalnog sporta) znatno utjecala na pomicanje TV medija prema zabavi. Kako je s vremenom ta strategija “zabavljanja do iznemoglosti” počela izazivati zamor publike, pribjeglo se sužavanju sadržaja programa i stvaranju tematski specijaliziranih kanala za oglašivačima poželjniju publiku (glazbeni, sportski, informativni, dokumentarni, dramski, kulinarski, reality i ostali programski profili). Drugi tip privatne televizije čine pretplatnički kanali (Pay TV). Ti, najčešće specijalizirani programi visoke kvalitete (igrani filmovi, dokumentarni programi, dječji programi itd.), u početku su bili kodirani kako bi se mogli primati jedino s pomoću posebnih pretplatničkih uređaja, a danas se najčešće dobivaju kroz pretplatu na kabelske ili IPTV platforme, vlasnici kojih reguliraju prava na emitiranje za sve svoje korisnike. Digitalizacija televizije omogućuje korisniku da iz programske ponude operatera probire i gleda emisije sa servera (→ VOD) ili sam snima emisije koje želi gledati, stvarajući tako vlastiti programski raspored, neovisan o programskoj shemi privatne TV stanice ili davatelja IP usluge.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona