Leksikon radija i televizije

Natrag

prespojno polje

pasivni element koji se sastoji od određenoga broja polja predviđenih za spajanje jednoga video ili audiosignala. Ulazi i izlazi signala pojedinih uređaja spajaju se kabelima i odgovarajućim priključnicama na ploču, tako da je svaki dolazni signal koji je spojen na određenom polju moguće fizički proslijediti prema ulazu u drugi uređaj ili odredište. Za aktivno prespajanje video i audiosignala koristi se matrični sustav.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona