Leksikon radija i televizije

Natrag

preslušavanje luminancije i krominancije

smetnja u slici, nastaje kad luminantna komponenta kromatskoga videosignala utječe na krominantnu i obratno. Preslušavanje luminancije u krominanciju (engl. cross color) jesu smetnje u krominanciji, koje se očituju u obojenim smetnjama u sitnim detaljima luminancije (npr. karo-uzorak ili obojeni luminantni oštri prijelaz). Preslušavanje krominancije u luminanciju jesu smetnje u luminanciji koje se očituju u manjim skokovima razine luminantnog signala. Preslušavanje luminancije uočljivija je smetnja, pa na nju treba paziti pri izboru scene, kostima i snimanju kamerom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona