Leksikon radija i televizije

Natrag

preslušavanje audiokanala

neželjeno probijanje signala iz jednoga kanala u drugi. Važno je u analognim uređajima, gdje može uzrokovati smetnje, izobličenja ili pogreške u lokalizaciji pri stereoslušanju. Na preslušavanje su najosjetljiviji analogni dvokanalni ili višekanalni reproduktori i snimači (magnetofon, kazetofon te osobito gramofon).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona