Leksikon radija i televizije

Natrag

prekoramena grafika

(žarg.), grafička ilustracija vijesti (televizijski grafički dizajn) koja stoji pokraj voditelja (obično u desnom dijelu ekrana) i ilustrira najavu o kojoj govori. Katkad se u kontekstu koristi termin “prozor” ili engleski izraz “over the shoulder graphics” (akr. OTS).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona