Leksikon radija i televizije

Natrag

pravo na pristup informacijama

pravo korisnika (tj. javnosti) na traženje i dobivanje informacije, kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Temelji se na načelima javnosti, slobodnoga pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti, raspolaganja informacijom te na načelu međusobnog poštivanja i suradnje. Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama. Hrvatski je sabor, nakon deset godina primjene prvoga, usvojio novi Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je stupio na snagu 2013, a izmijenjen je 2015. radi usklađivanja s dokumentima Europske unije (izmjene i dopune koje jasnije propisuju obvezu proaktivne objave podataka i jasnije formuliraju izuzeća i ograničenja prava na pristup informacijama).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona