Leksikon radija i televizije

Natrag

pravo na odgovor

pravo zainteresirane fizičke ili pravne osobe na objavljivanje odgovora na objavljenu informaciju u kojoj je spomenuto njezino ime odnosno naziv, ili je na drugi način s njom u izravnoj vezi, i to bez naknade. Odgovor je tekst ili poruka istovjetne prirode i duljine kao i objavljena informacija u kojem se poriču ili bitno nadopunjuju sporni navodi o činjenicama i podatcima u informaciji. Odgovor se mora objaviti bez izmjena i dopuna, ali glavni urednik može od autora odgovora prije objave tražiti skraćivanje. U slučaju da se odgovor ne objavi, podnositelj zahtjeva za odgovorom na objavljenu informaciju ima pravo podnijeti sudsku tužbu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona