Leksikon radija i televizije

Natrag

pravo na objavu ispravka

pravo fizičke i pravne osobe da u medijima objavi ispravak objavljene informacije, ako drži da su mu dostojanstvo, ugled i čast, pravo ili interes povrijeđeni netočnom ili nepotpunom informacijom. Zahtjev za ispravkom mora biti podnesen do 30 dana nakon objave informacije, mora strogo sadržavati ono što je propisano Zakonom o medijima te mora biti podnesen glavnomu uredniku. U pravilu se ispravak mora objaviti u prvoj sljedećoj emisiji tako da odgovara mjestu, vremenu i načinu objavljivanja. Ispravak se može objaviti u izmijenjenom obliku samo ukoliko podnositelj ispravka na to pristane. Postoje i iznimke, navedene u Zakonu, u kojima glavni urednik može odbiti ispravak. Ukoliko to učini ili ne objavi ispravak na način i u roku predviđenim Zakonom, podnositelj ispravka ima pravo podnijeti tužbu protiv glavnog urednika. Vijeće za elektroničke medije propisalo je Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i AV medijskih usluga na način primjeren za prirodu tih medija, uz poštivanje zakonskih odredbi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona