Leksikon radija i televizije

Natrag

Požgaj, Višnja

glazbena pedagoginja, publicistica i kritičarka (1942). Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1967. predavala glazbeni odgoj, glasovir i solfeggio u područnom odjelu Glazbene škole Vatroslav Lisinski. Istodobno je surađivala u emisijama III. programa i Školskog programa RZ-a. Od 1974. glazbena urednica na RZ-u, isprva u glazbenoj redakciji za djecu i mlade, potom u redakciji ozbiljne glazbe, a od 1996. do umirovljenja 2007. glazbena kritičarka u redakciji za kulturu IP-a HR-a. Nakon umirovljenja nastavlja surađivati kao glazbena kritičarka na HR-u.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona