Leksikon radija i televizije

Natrag

postprodukcija

faza doradbe AV djela nakon snimanja. Obuhvaća skup obradba karakterističnih za izradbu filmskoga, odnosno audiovizualnog djela: pripremu materijala za obradbu, laboratorijsku, tj. elektroničku i računalnu obradbu filmske slike, montažu slike i zvuka, moguću naknadnu sinkronizaciju, polaganje glazbe, jezičnu i grafičku opremu djela, izradbu posebnih efekata, kolorističku i zvučnu obradbu te proces završne obradbe slike i/ili zvuka namijenjen izradbi mastera i finalnih kopija, pogodnih za emitiranje ili distribuciju. Digitalna postprodukcija (digitalna obradba) završna je digitalna obradba digitalne snimke kojom se može digitalno manipulirati (npr. bojama, oštrinom, zrnatošću), a pojedini se dijelovi mogu odvajati ili spajati u računalno stvorenu sliku digitalnim sklapanjem. Postprodukcija slike podrazumijeva laboratorijsku, elektroničku ili digitalnu obradbu snimljene slike budućega filma ili AV djela: laboratorijsku obradbu optičkih i posebnih efekata (npr. optičkih prijelaza, dvostrukih ekspozicija, trik snimaka), čitanje svjetla, elektroničku i digitalnu obradbu slike (npr. digitalno sklapanje, korekcija boje). Postprodukcija (obradba) zvuka ili tonska obradba jest faza proizvodnje koja obično slijedi nakon montaže slike, a podrazumijeva umjetničke i tehničke postupke kojima se stvara i dotjeruje zvukovna strana AV djela. Uključuje snimanje i montažu šumova i glazbe, uklanjanje tehničkih tonskih nečistoća i nepravilnosti u produkcijskim snimkama (dijalogu), moguću naknadnu sinkronizaciju te završni tonski miks. Ovisno o mediju za koji je audiovizualno djelo namijenjeno može uključivati i izradbu različitih audioformata za različite tipove prikazivanja (npr. za višezvučnički sustav, za kino, TV, kućno kino).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona