Leksikon radija i televizije

Natrag

polarizacija

usmjeravanje elektromagnetskoga vala u suprotne strane. Elektromagnetski val prostire se u više vrsta polarizacija, od kojih je najčešća linearna, kod koje se razlikuju vertikalna i horizontalna polarizacija (kod veza sa satelitima ima zaokrenutu ravninu polarizacije) te kružna (cirkularna), kod koje se razlikuje lijeva i desna polarizacija (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno smjeru kazaljke na satu). Postoji i križna polarizacija: to je, za radioval emitiran u jednoj polarizaciji, odnos na točki prijma između očekivane polarizacije i snage primljene na suprotnoj polarizaciji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona