Leksikon radija i televizije

Natrag

pokretna veza

radiokomunikacijska veza između pokretne i nepokretne postaje ili između pokretnih postaja; bežična TV ili tonska veza koje se uređaji prema potrebi mogu relativno brzo instalirati radi upostavljanja veze između mjesta događaja i RTV centra. Naziva se još i mobilna ili prijenosna veza, a može biti ostvarena na zemlji, preko satelita ili kombinirano. Kad se ostvaruje na zemlji, za svoj rad rabi frekvencijske pojaseve iznad 2 GHz namijenjene za ENG/OB (engl. electronic news gathering/outside broadcasting) način rada. Veza se uspostavlja direktno s TV centrom (master), posredno preko najbližeg objekta s prijenosnim kapacitetima OIV-a ili korištenjem telekomunikacijskih usluga drugih operatera. Uređaji za uspostavu takvih veza u žargonu se nazivaju linkovi. Kad se veza ostvaruje preko satelita, koristi se oprema najčešće instalirana u SNG, odnosno DSNG vozilu. Poslovi uspostave pokretnih veza organizirani su u odjelu Linkovi, pa Prijenosne veze, a danas Mobilne veze HRT-a. Veze se koriste od samoga početka proizvodnje TV programa. Prijenosnom verzijom uređaja TM110 prenošen je 1956. TV signal iz studija Okrugla dvorana u Jurišićevoj 4, odnosno s Velesajma, odakle je bio prvi prijenos, do odašiljača na Sljemenu. Koristio se i za fiksnu vezu od Sljemena do Krvavca u Sloveniji 1957, kad se TMK uređajem od RCA uspostavljala veza na udaljenosti od 120 km, iako je bila riječ o tzv. reportažnom uređaju. Zanimljivo je da za prvi prijenos nogometne utakmice (Jugoslavija–Italija, 12. V. 1957) nisu korištene te veze, nego posebni prijamnik (njem. Ballenfenger) koji je primao signal s odašiljača male snage smještenog na stadionu u Maksimiru. Zato je prvi prijenos reportažnim kolima s Gimnaestrade u Zagrebu dva mjeseca poslije izveden s pomoću dviju pokretnih veza (za sliku i za zvuk) koje su došle u kompletu s prvim reportažnim kolima. Poseban događaj bio je prijenos svečanosti u povodu Dana ustanka s otoka Visa 1964. s pomoću novih CFTH reportažnih kola francuske tvrtke Thomson i uređajima pokretnih veza kojima je signal išao do Labinštice, a zatim preko PTT veza do tornja na Mirogoju u Zagrebu. Prvi prijenos signala u boji pokretnom vezom RTZ je realizirala 1974, a treba posebno istaknuti TV prijenose sa Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. te s Univerzijade u Zagrebu 1987. U Domovinskom ratu pokretne veze uspostavljale su se na području cijele Hrvatske za potrebe Informativnoga programa, a u vrijeme okupacije zapadne Slavonije uređaji su korišteni za uspostavu fiksnih TV veza između istočne Hrvatske i Zagreba. Posebno složeni prijenosi bili su oni povezani s praćenjem posjeta papa (za posjet 2011. odsjek Mobilnih veza nagrađen je godišnjom nagradom HRT-a). Od početka 2000-ih započinje korištenje optičkih kabela u kombinaciji ili umjesto pokretnih veza, a za prijenose se uz zemaljske pokretne veze sve češće koriste SNG kola za satelitske prijenosne veze. Za zemaljske se koriste i uređaji koji se montiraju izravno na kameru, najčešće steadicam ili kameru koja služi za izravna javljanja u program spajanjem preko centralnoga prijamnog sustava (CPS). S razvojem mobilnih mreža i povećanjem njihovih kapaciteta za prijenos podataka za određene događaje koristiti se i backpack. U dosadašnjem radu posebno su se istaknuli voditelji pogona/odsjeka M. Vukov-Colić, I. Milković, T. Kapetanović, V. Dvorski (vodio odsjek 1980–2000), Z. Birer (koji ga vodi od 2000) te tehničari Ž. Grünfeld, Z. Pazman, V. Petravić, Z. Kovačić, M. Kralj i dr. – Za prijenos tonskoga signala koriste se pokretne veze u frekvencijskom pojasu od 400 MHz za uspostavu direktne veze do glavne režije HR-a ili posredno do najbližeg objekta s prijenosnim kapacitetima OIV-a, odakle postoje fiksne veze do glavne režije. Te poslove na HRT-u obavlja terenska radijska tehnika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona