Leksikon radija i televizije

Natrag

pojačalo

uređaj koji pri distribuciji TV signala povećava amplitudu napona audio, video i drugih signala, a u odašiljačima snagu signala. Nalazi se u svim odašiljačkim i prijamnim postrojenjima. Najčešće je dio jednog odašiljača ili prijamnika, a katkad samostalna jedinica.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona