Leksikon radija i televizije

Natrag

podlaganje tona

postupak tonske obradbe pri kojem se npr. određenomu kadru ili sekvenci ili već snimljenomu tonskomu zapisu pridružuje ton koji nije sinkrono snimljen. Obično se podlažu umjetno proizvedeni zvučni efekti i šumovi, asinkrono snimljen terenski zapis zvučne “atmosfere” ili glazba kod obradbe AV materijala. Primjenjuje se u video i filmskoj montaži, izradbi radiodrama, produkciji glazbe i sl.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona