Leksikon radija i televizije

Natrag

Ples mrtvaca

dokumentarna radiodrama Mladena Rutića i Vite Gospodnetića, premijerno emitirana na HR-u 1992. Snimljena je u istarskom mjestu Beramu, poznatom po freskama Vincenta od Kastva. U crkvi sv. Marije na Škrilinah Vincent je 1474. naslikao fresku Ples mrtvaca, a dokumentaristička zabilježba freski prepletena je s vijestima o granatiranjima gradova i sela, zločinima i žrtvama u Hrvatskoj 1992. Emisija je nagrađena srebrnom plaketom na festivalu Prix Futura 1993.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona