Leksikon radija i televizije

Natrag

Plenković, Mario

komunikolog (1947). Doktorirao informacijske znanosti u Zagrebu. Savjetnik generalnog direktora RTZ-a 1974–87, rukovoditelj Centra za istraživanje programa i auditorija RTZ-a 1986–87. Predstavnik RTZ-a u Odboru za komunikacije pri komisiji UNESCO-a 1982–88. Jedan od utemeljitelja četverogodišnjega studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je 1975–98. predavao kolegije Radio i Televizija, potom 1998–2011. redoviti profesor i voditelj Katedre za komunikologiju Grafičkoga fakulteta. Na Filozofskom fakultetu u Zadru jedan od utemeljitelja Studija kulture i turizma te poslijediplomskih studija informacijskih znanosti (predavao 2001–08). Predstojnik Instituta za nove medije in nove tehnologije za izobraževanje na daljavo Sveučilišta u Mariboru 2001–11. Glavni i odgovorni urednik znanstvenih časopisa Informatologia (1980–2011) i Media, Culture and Public Relations (2001–11). Predsjednik Hrvatskog komunikološkog društva 1993–2011, dopredsjednik International Federation of Communication Associations 2010–12. Autor knjiga Communication Science in Network marketing, Media Communication i Moć odnosa s javnostima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona