Leksikon radija i televizije

Natrag

plan

jedan od parametara filmskoga i TV kadra, označuje udaljenost glavnoga predmeta promatranja u kadru od točke promatranja. Plan, odnosno promatračka udaljenost određuje se prema razmjernoj veličini toga predmeta u vidnom polju (tj. izrezu kadra). Za standardizaciju planova obično služi veličina ljudskoga lika. Po tom se kriteriju razlikuju krupni, srednji i američki plan te blizu, polublizu i detalj, dok se prema ambijentalnoj cjelovitosti razlikuju total i polutotal. U TV emisijama najčešći su planovi polublizu, blizu i krupni plan kao iskazi “intimističkog” učinka medija (s obzirom na to da se televizija gleda u domu individualno ili u malom krugu gledatelja).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona