Leksikon radija i televizije

Natrag

plagijat

prisvajanje tuđega intelektualnog vlasništva pod svojim imenom, preuzimanje u svoje djelo bitnih dijelova tuđega rada bez znakova navoda i navođenja izvora; krađa autorstva.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona