Leksikon radija i televizije

Natrag

pilot-emisija

probna emisija kojom završava priprema projekta igranih, zabavnih ili dokumentarnih emisija ili pak novoga formata; naziva se i nultom emisijom. Na internim projekcijama uređivački krug ocjenjuje u kojoj je mjeri ostvarena početna ideja, je li realizacija dovoljno kvalitetna i odgovara li emisija programskim potrebama. Nakon emitiranja se prema reakciji gledateljstva donosi konačna odluka o sudbini projekta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona