Leksikon radija i televizije

Natrag

Pijaca, Miroslav

ton-majstor (1955). Snimatelj na RZ-u/HR-u od 1979, od 1981. ton-majstor u Dramskom programu. Tonski realizirao nekoliko stotina drama. Autor i suautor nekoliko desetaka radijskih dokumentarnih drama. Dobitnik nagrada Prix Marulić 2000, 2002, 2014 (Za Križon, U potrazi za kamenom ljepotom, U Kornate smo hodile, u slanom se moru umivale) te specijalnog priznanja Prix Italia 1992. za dokumentarnu radiodramu Sineki, koju je radio s redateljem D. Klobučarom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona