Leksikon radija i televizije

Natrag

Peruško, Zrinjka

sociologinja i komunikologinja (1960). Diplomirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redovita profesorica na Fakultetu političkih znanosti, gdje je 2007. osnovala Centar za istraživanje medija i komunikacije, kojega je i predstojnica. Potpredsjednica CEE mreže ECREA-e, Europskog udruženja za istraživanje i obrazovanje u području komunikacije, članica međunarodnoga konzorcija CEECOM. Bila voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije u Institutu za međunarodne odnose (2000–06), predsjedala Grupom stručnjaka za medijsku raznolikost Vijeća Europe (2006–07), članica Vijeća za radio i televiziju (2000–03), članica Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO (2004–10). Bavi se komparativnim istraživanjem medijskih sustava, medijskih publika i medijske kulture postsocijalističke Europe. Autorica i/ili urednica knjiga Assessment of Media Development in Croatia based on UNESCO Media Development Indicators, Hrvatski medijski sustav, Uvod u medije i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona