Leksikon radija i televizije

Natrag

Perspektive

debatna emisija, emitirana na TVZ-u 1987–88. U njoj su problematizirana pitanja nadolazećega višestranačja, depolitizacije vojske, uloga civilnog društva i sl. U posljednjoj je emisiji prikazan sažetak cjelodnevne rasprave politologa i sociologa bivše Jugoslavije koju je potkraj 1988. organizirao Fakultet političkih nauka u Zagrebu, a u kojoj je upozoreno kako je niz demonstracija, tzv. događanja naroda (što ih je poticalo vodstvo Srbije), prijetnja ratom. TV Beograd, TV Titograd i TV Novi Sad tu su emisiju skinule s programa, čime je dovedena u pitanje zajednička shema JRT-a. Seriju je uređivao i vodio Z. Varošanec, a režirao D. Vizek.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona